Posten Husbyborg

Det är med stolthet vi har skrivit avtal med Aspholmen om att uppföra en ny Postterminal i Husbyborg, projektet passar bra in i den nya profil som företaget går emot med Green Building och energieffektivt byggande

Anläggningen är på ca 1200 m2 med tillhörande garage och carport.

Projektering kommer att påbörjas omgående och byggstarten är planerad till 1/5 med inflyttning 1/2 -2016 ask amy tms domain names webhosting information . .

Pressmeddelande 2015-12-15

ByggConstruct och PA-Bygg bildar ny stor byggaktör i Uppland.

BC och PA
Två företag, en tanke. ByggConstruct och PA-Bygg går ihop. Fr v Pär Karlsson, vd för ByggConstruct, Niclas Löfqvist, vvd ByggConstruct och Stefan Andersson, vd för PA-Bygg.

Uppsala växer. För att möta framtiden och kunna vara mer delaktiga i Uppsalas utveckling, har ByggConstruct AB och Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg) beslutat sig för ett samgående. Med den nya organisationen får vi de resurser som krävs för att arbeta långsiktigt och genomföra nya intressanta byggprojekt.

PA-Bygg blir ett dotterbolag till ByggConstruct. Successivt kommer PA-Byggs verksamhet att flyttas över och bedrivas inom ByggConstruct. Genom samgåendet får ByggConstruct drygt 120 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kr/år.

Läs mer >>