Referensprojekt

Gottsunda Tennishall

Gottsunda genomgår en förändring och nu har turen kommit till tennishallarna som nu byggs om till två idrottsbanor och en stort boulehall.

Projektet omfattar ombyggnad men även en helt ny bergvärmeanläggning som inkluderar solvärme.

Hallarna kommer att öppna efter årsskiftet 2014.

Kv Hästen

Under drygt två månader har vi anpassat plan 3 på Kv Hästen på Bangårdsgatan till nya kontorslokaler för Exor och Foxt. I ombyggnaden har det ingått samtliga ytskikt el,vs,vent och kyl anpassning samt montering av nya Moelvenväggar.

Kv Fjalar

Vi har under några månader fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om ÅF:s gamla lokaler på Snickarpåvels gränd till nya lokaler åt Gamla Upsala Buss.Ombyggnaden är beräknad att vara klar till V21 och omfattar förutom renovering av plan 1 byte av ventilationsaggregat på plan 2.

Kv Kaniken

Under hösten 2013 kommer huset där bla Bergmans och Spegeln huserar i att få ny ventilation.

Entreprenaden omfattar 4 st hyresgäster samt garage och kommer att innebära att 5 befintliga uttjänta ventilationsaggregat byts ut mot 3 st nya energisnålare och effektivare aggregat.

Arbetet beräknas vara klart under senhösten 2013. Geviventewalk .

Stationen Uppsala

Stationshuset har renoverats från hussvamp och återskapats till sitt ursprungliga skick, med restaurang Stationen i bottenplan.

Uppsala Central invigdes 1866 med med pompa och ståt av kung Karl XV. Och detta öppnade då porten till Europa.

När vi nu har renoverat detta historiska hus, så flyttar restaurang Stationen in och skapar tillsammans med A-sidan Arkitekter samt delar av tågtrafikens drift en levande del i Uppsala.

Stationshuset inrymmer två restauranger samt kontorsyta. Fastigheten får fjärrvärme och fjärrkyla med individuell förbrukningsmätning.

I Stationshuset har man försökt att återskapa byggnaden efter de tankarna som arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd ritade huset efter på 1850-talet.

Vid ombyggnaden har vi bla putsat om hela fasaden med kalkbruk, som färgats med färger som huset ursprungligen hade. Konstruktionsmässigt har ombyggnaden varit en prövning med två bjälklag som varit angripna med hussvamp och måste bytas. g cloud Detta har medfört att befintligt vindbjälklag har fått stämpats upp med stora stämptorn mitt i huset för att inte rasa under tiden nya bjälklag byggts upp.

  • Projekt: Ombyggnad av Gamla Stationshuset
  • Kund: Jernhusen
  • Byggnadstid: aug 2010 – hösten 2011
  • Entreprenör: Per Andersson & Son Byggnads AB
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Arkitekt: A-sidan Arkitekter, Stationen inredning Stylt Trampoli

Pressmeddelande 2015-12-15

ByggConstruct och PA-Bygg bildar ny stor byggaktör i Uppland.

BC och PA
Två företag, en tanke. ByggConstruct och PA-Bygg går ihop. Fr v Pär Karlsson, vd för ByggConstruct, Niclas Löfqvist, vvd ByggConstruct och Stefan Andersson, vd för PA-Bygg.

Uppsala växer. För att möta framtiden och kunna vara mer delaktiga i Uppsalas utveckling, har ByggConstruct AB och Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg) beslutat sig för ett samgående. Med den nya organisationen får vi de resurser som krävs för att arbeta långsiktigt och genomföra nya intressanta byggprojekt.

PA-Bygg blir ett dotterbolag till ByggConstruct. Successivt kommer PA-Byggs verksamhet att flyttas över och bedrivas inom ByggConstruct. Genom samgåendet får ByggConstruct drygt 120 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kr/år.

Läs mer >>