Kvalitet & miljö

kvalitet_miljo

Vi använder ett eget framtaget KMA-system, som bygger på ISO 9001 samt ISO 14001 och som ligger till grund för samhällets krav.

Kvalitetspolicy
Det är Per Andersson & Son Byggnads AB:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.

Miljöpolicy
Vår målsättning  är att kontinuerligt  förbättra vårt miljöarbete, förebygga föroreningar samt se till att våra produkter och arbetsätt uppfyller de krav som ställs på oss av våra kunder och samhället i övrigt.

Arbetsmiljöpolicy
Vi strävar efter att ha våra anställdas och kunders arbetsmiljö i fokus.

Pressmeddelande 2015-12-15

ByggConstruct och PA-Bygg bildar ny stor byggaktör i Uppland.

BC och PA
Två företag, en tanke. ByggConstruct och PA-Bygg går ihop. Fr v Pär Karlsson, vd för ByggConstruct, Niclas Löfqvist, vvd ByggConstruct och Stefan Andersson, vd för PA-Bygg.

Uppsala växer. För att möta framtiden och kunna vara mer delaktiga i Uppsalas utveckling, har ByggConstruct AB och Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg) beslutat sig för ett samgående. Med den nya organisationen får vi de resurser som krävs för att arbeta långsiktigt och genomföra nya intressanta byggprojekt.

PA-Bygg blir ett dotterbolag till ByggConstruct. Successivt kommer PA-Byggs verksamhet att flyttas över och bedrivas inom ByggConstruct. Genom samgåendet får ByggConstruct drygt 120 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kr/år.

Läs mer >>