Per Andersson & son uppför radhus i Vårdsätra åt Besqab

Resning av hus 1

Resning av hus 1

Vi är stolta över att fått förtroendet att resa upp 8 st radhus
åt Besqab i Vårdsätra Wik strax söder om Uppsala.
I uppdraget ingår resning av 8 st radhus som levereras av Norrlands Trähus.
Vi kommer att ha 1 projektledare samt 8 st montörer på plats fram till semester.
Första huset restes i går och framöver kommer 2 st i veckan att resas fram till V25.
Projektet är ett steg i riktning mot en sektion för bostadsproduktion och
vår vision mot ett ekologiskt byggande och energieffektivt byggande. .

Posten Husbyborg

Det är med stolthet vi har skrivit avtal med Aspholmen om att uppföra en ny Postterminal i Husbyborg, projektet passar bra in i den nya profil som företaget går emot med Green Building och energieffektivt byggande

Anläggningen är på ca 1200 m2 med tillhörande garage och carport.

Projektering kommer att påbörjas omgående och byggstarten är planerad till 1/5 med inflyttning 1/2 -2016 ask amy tms domain names webhosting information . .

Gottsunda Sporthall

Under våren 2015 kommer vi att renovera samt bygga till en läktare på Gottsunda Sporthall.
Gottsunda sporthall är en del av Gottsunda Centrum och kommer att utgöra en viktig del i centrumets fortsatta utveckling.

Vision Gottsunda Sporthal läktare ask amy domain names .

Gottsunda Tennishall

Gottsunda genomgår en förändring och nu har turen kommit till tennishallarna som nu byggs om till två idrottsbanor och en stort boulehall.

Projektet omfattar ombyggnad men även en helt ny bergvärmeanläggning som inkluderar solvärme.

Hallarna kommer att öppna efter årsskiftet 2014.

Teambuilding

Under två dagar har hela företaget varit på en företagsutbildning och tagit fram nya vision och mål för att kunna bemöta branchens framtida krav.

Utbildningen har utförts tillsammans med Utebildarna enligt deras 12 stegsprogram. Vi ser nu framåt med tillförsikt och hoppas i och med denna utbildning att vi lagt grunden till vår nya framtid.

Kv Hästen

Under drygt två månader har vi anpassat plan 3 på Kv Hästen på Bangårdsgatan till nya kontorslokaler för Exor och Foxt. I ombyggnaden har det ingått samtliga ytskikt el,vs,vent och kyl anpassning samt montering av nya Moelvenväggar.

Ekebyboda skjutbana

Under mars och April månad kommer vi att renovera skjutvallen på Ekebyboda skjutbana.

Renoveringen består i byte av 350 m3 dämpsingel i skjutvallen samt renovering av alla plank runt Älgbanan

 

Pressmeddelande 2015-12-15

ByggConstruct och PA-Bygg bildar ny stor byggaktör i Uppland.

BC och PA
Två företag, en tanke. ByggConstruct och PA-Bygg går ihop. Fr v Pär Karlsson, vd för ByggConstruct, Niclas Löfqvist, vvd ByggConstruct och Stefan Andersson, vd för PA-Bygg.

Uppsala växer. För att möta framtiden och kunna vara mer delaktiga i Uppsalas utveckling, har ByggConstruct AB och Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg) beslutat sig för ett samgående. Med den nya organisationen får vi de resurser som krävs för att arbeta långsiktigt och genomföra nya intressanta byggprojekt.

PA-Bygg blir ett dotterbolag till ByggConstruct. Successivt kommer PA-Byggs verksamhet att flyttas över och bedrivas inom ByggConstruct. Genom samgåendet får ByggConstruct drygt 120 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kr/år.

Läs mer >>