Stationen Uppsala

Stationshuset har renoverats från hussvamp och återskapats till sitt ursprungliga skick, med restaurang Stationen i bottenplan.

Uppsala Central invigdes 1866 med med pompa och ståt av kung Karl XV. Och detta öppnade då porten till Europa.

När vi nu har renoverat detta historiska hus, så flyttar restaurang Stationen in och skapar tillsammans med A-sidan Arkitekter samt delar av tågtrafikens drift en levande del i Uppsala.

Stationshuset inrymmer två restauranger samt kontorsyta. Fastigheten får fjärrvärme och fjärrkyla med individuell förbrukningsmätning.

I Stationshuset har man försökt att återskapa byggnaden efter de tankarna som arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd ritade huset efter på 1850-talet.

Vid ombyggnaden har vi bla putsat om hela fasaden med kalkbruk, som färgats med färger som huset ursprungligen hade. Konstruktionsmässigt har ombyggnaden varit en prövning med två bjälklag som varit angripna med hussvamp och måste bytas. g cloud Detta har medfört att befintligt vindbjälklag har fått stämpats upp med stora stämptorn mitt i huset för att inte rasa under tiden nya bjälklag byggts upp.

  • Projekt: Ombyggnad av Gamla Stationshuset
  • Kund: Jernhusen
  • Byggnadstid: aug 2010 – hösten 2011
  • Entreprenör: Per Andersson & Son Byggnads AB
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Arkitekt: A-sidan Arkitekter, Stationen inredning Stylt Trampoli

Pressmeddelande 2015-12-15

ByggConstruct och PA-Bygg bildar ny stor byggaktör i Uppland.

BC och PA
Två företag, en tanke. ByggConstruct och PA-Bygg går ihop. Fr v Pär Karlsson, vd för ByggConstruct, Niclas Löfqvist, vvd ByggConstruct och Stefan Andersson, vd för PA-Bygg.

Uppsala växer. För att möta framtiden och kunna vara mer delaktiga i Uppsalas utveckling, har ByggConstruct AB och Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg) beslutat sig för ett samgående. Med den nya organisationen får vi de resurser som krävs för att arbeta långsiktigt och genomföra nya intressanta byggprojekt.

PA-Bygg blir ett dotterbolag till ByggConstruct. Successivt kommer PA-Byggs verksamhet att flyttas över och bedrivas inom ByggConstruct. Genom samgåendet får ByggConstruct drygt 120 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kr/år.

Läs mer >>