Smide

Det senast tillskottet i vår verksamhet är vår smidesavdelning, som de senaste åren blivit en etablerad avdelning med egen verkstad i vår nya byggnad på Libroringväg 34.

Här utför vi det mesta från mindre smidesarbeten räcken och trappor, till större stommar och till hela lagerhallar.

Vår verkstad uppgraderas successivt med nya maskiner vart efter behovet uppstår och de senaste året har vi tillverkat åtskilliga inredningsdetaljer, räcken och sist möbler till Gottsunda centrum.

Vill du komma i kontakt med våra smeder maila oss på smederna@pabygg.net

Pressmeddelande 2015-12-15

ByggConstruct och PA-Bygg bildar ny stor byggaktör i Uppland.

BC och PA
Två företag, en tanke. ByggConstruct och PA-Bygg går ihop. Fr v Pär Karlsson, vd för ByggConstruct, Niclas Löfqvist, vvd ByggConstruct och Stefan Andersson, vd för PA-Bygg.

Uppsala växer. För att möta framtiden och kunna vara mer delaktiga i Uppsalas utveckling, har ByggConstruct AB och Per Andersson & Son Byggnads AB (PA-Bygg) beslutat sig för ett samgående. Med den nya organisationen får vi de resurser som krävs för att arbeta långsiktigt och genomföra nya intressanta byggprojekt.

PA-Bygg blir ett dotterbolag till ByggConstruct. Successivt kommer PA-Byggs verksamhet att flyttas över och bedrivas inom ByggConstruct. Genom samgåendet får ByggConstruct drygt 120 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kr/år.

Läs mer >>